Opleiding

De techniek centraalInvesteren in mensen
Er wordt binnen EFTA-Benelux veel waarde gehecht aan het verbreden en delen van kennis en ervaring. Dit komt tot uiting in het belangrijkste speerpunt van de vereniging: opleidingen.

Het opleiden van goed gekwalificeerde flexodrukkers is van groot belang voor de toekomst van de flexografische industrie. Aandacht voor opleiden en de ontwikkeling van werknemers is in ieders belang. Goed opgeleide werknemers werken efficiënter en effectiever, en leveren een hogere toegevoegde waarde aan het bedrijf. EFTA-Benelux zorgt ervoor dat uw medewerkers bijgeschoold worden op onderwerpen zoals standaardisatie, kennis van inkten, rasterwalsen, meten aan de drukpers, etc. 

Binnen de verpakkingsindustrie is het voor veel bedrijven op dit moment moeilijk om aan gekwalificeerd personeel te komen. Veel bedrijven leiden daarom zelf hun personeel op. EFTA-Benelux helpt haar leden daarbij. De flexografische industrie is een bedrijfstak met toekomst, waar altijd plek is voor geschoolde werknemers én mensen die bereid zijn te leren.

Opleidingen en bijeenkomsten

EFTA-Benelux organiseert jaarlijks verschillende ledenbijeenkomsten, seminars en opleidingen. EFTA-Benelux biedt uw mensen de gelegenheid om hun vakkennis op peil te houden door bijscholing.              

 

 

Vragen? Neem contact met ons op >>