Brancheafspraken

De brancheafspraken zijn vastgelegd in de Arbocatalogus

Brancheafspraken
BrancheafsprakenDe brancheafspraken zijn feitelijke afspraken die voor werkgevers en werknemers heldere kaders geven waarbinnen ze samen kunnen werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De afspraken zijn verdeeld in 5 categorieën:

1. Gedrag: Beschrijft een aantal manieren om het gedrag van medewerkers in positieve zin te beïnvloeden.

2. Organisatorisch: Beschrijft een aantal maatregelen die helpen om oplossingen in de organisatie in te bedden.

3. Beoordelingsmethodieken: Geven aan hoe een werkgever zo eenvoudig mogelijk kan beoordelen of het risico voldoende is beheerst.

4. Grenswaarden: Geven aan wat de maximale blootstelling van de medewerker is.

5. Medisch onderzoek: Geeft aan, vaak afhankelijk van de blootstelling en het risico, welke frequentie van periodiek medisch onderzoek is afgesproken.

De samenhang / stroomschema
De samenhang wordt duidelijk aan de hand van het stroomschema van de Arbocatalogus. Men begint als gebruiker bij het processchema met een risico check, als een risico relevant is voor een bepaalde processtap beoordeelt de gebruiker of er een bronoplossing geïmplementeerd is. Indien een bronoplossing niet mogelijk is, dan komen de technische oplossingen in beeld. En als de blootstelling lager is dan de grenswaarde, dan is het risico beheerst. Mocht dit nog steeds niet het geval zijn, dan wordt er gekozen voor een persoonsgebonden oplossing, waarbij alle brancheafspraken inclusief medisch onderzoek van toepassing zijn.