Visie

EFTA

EFTA-Benelux heeft als primaire doelstelling om de branche op de hoogte te brengen en te houden van de vele technische mogelijkheden die de flexo druktechniek biedt. Ook de promotie van de vele mogelijkheden en de kwaliteiten van het flexografisch drukprocedé is een belangrijke taak van EFTA-Benelux.

State-of-the-art vaktechniek
Het flexografisch drukprocedé is constant en volop in ontwikkeling. EFTA-Benelux houdt de laatste ontwikkelingen binnen de flexografische industrie nauwgezet in de gaten, en deelt deze vakkennis met haar leden. EFTA-Benelux is de onafhankelijk autoriteit op het gebied van flexo binnen de Benelux.  

Alle schakels in flexo
EFTA-Benelux vertegenwoordigt alle schakels binnen de flexografische industrie: flexodrukkers en toeleveranciers, maar ook kennisinstituten, werken nauw samen om het kennisniveau binnen de branche op een zo hoog mogelijk niveau te brengen.

Europees netwerk en samenwerking
EFTA-Benelux is een van de voortrekkers in Europa bij de oprichting van een Europese koepelorganisatie voor de flexografische industrie 'FTA Europe'. Deze organisatie is op 15 februari 2015 formeel opgericht. Deze organisatie zal zich primair gaan richten op het delen van opleidingen en het ontwikkelen en harmoniseren van een aantal Europese standaarden. 

Onderling platform voor kennisoverdracht
EFTA-Benelux draait om mens en techniek. Daarnaast bieden wij een uniek platform om elkaar te ontmoeten en te netwerken tijdens de vele bijeenkomsten die wij jaarlijks organiseren: EFTA Flexo Academy (studiedagen), (technische) workshops en seminars.

Investeren in mensen
Er wordt veel waarde gehecht aan het verbreden en delen van kennis en ervaring. Dit komt tot uiting in het belangrijkste speerpunt van de vereniging: opleidingen. Het opleiden van goed gekwalificeerde flexodrukkers is van groot belang voor de toekomst van de flexografische industrie. Aandacht voor opleiden en de ontwikkeling van werknemers is in ieders belang. Goed opgeleide werknemers werken efficiënter en effectiever, en leveren een hogere toegevoegde waarde aan het bedrijf. EFTA-Benelux zorgt ervoor dat uw medewerkers bijgeschoold worden op onderwerpen zoals standaardisatie, kennis van inkten, rasterwalsen, meten aan de drukpers, etc.

Koplopers in de branche
EFTA-Benelux vertegenwoordigt de koplopers binnen de branche. Daar wilt u toch ook bij horen? Het lidmaatschap van EFTA-Benelux biedt u veel toegevoegde waarde en de kosten voor het lidmaatschap zijn relatief laag. 

Lees hier meer over het lidmaatschap van EFTA-Benelux. 

 

 

Vragen? Neem contact met ons op >>