Duurzaamheid

EFTA-Benelux heeft in 2012 en 2013 de betekenis en implementatie verkend van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de duurzaamheidsvraagstukken rond het produceren van verpakkingen.

Duurzaam produceren
De leden van EFTA-Benelux produceren verpakkingen van verschillende materialen en met verschillende toepassingen. Dat doen zij op een zo duurzaam mogelijke manier. De technologische ontwikkelingen gaan erg snel, en het productieproces wordt steeds verder geoptimaliseerd en efficiënter. Door het zo efficiënt mogelijk werken worden energie, materiaal, inkt en oplosmiddelen bespaard en de uitstoot van CO2 sterk gereduceerd.

De rol van de verpakking
In de discussie rond duurzaamheid en verpakkingen is het belangrijk om de rol van de verpakking in onze maatschappij goed te begrijpen. De verpakking is niet namelijk meer weg te denken uit onze samenleving. De manier waarop wij onze logistieke keten hebben ingericht vereist dat we onze producten goed verpakken om ze te beschermen tegen bederf, beschadiging, breuk, diefstal, etc.

Maar als we besluiten om een product te verpakken, dan moeten we dat natuurlijk wel zo duurzaam mogelijk doen. Dat betekent niet ‘over-verpakken’, maar zeker ook niet ‘onder-verpakken’, zodat voorkomen wordt dat producten beschadigen of bederven.  De energie en waarde die daarmee verloren gaat is namelijk veel groter dan de energie die in de verpakking is gestopt. Het gaat er dus niet alleen om om een verpakking zo duurzaam mogelijk te produceren, maar vooral ook zo goed mogelijk te gebruiken. Het juiste materiaal voor een specifieke toepassing selecteren is daarbij van groot belang. Daarnaast is het recyclen van verpakkingen essentieel om op een duurzame manier te kunnen blijven verpakken. 

Food Waste
Het tegengaan van de verspilling van voedsel staat momenteel terecht enorm in de belangstelling. De enorme 'Food Waste' is maatschappelijk onaanvaardbaar. Uit recent onderzoek van RMIT University (Melbourne) blijkt dat de verpakking een cruciale, gunstige rol speelt bij het terugdringen van verspilling. Het onderzoek laat bovendien zien dat de juiste verpakking eten beter beschermt tijdens vervoer, in opslag, bij verkooppunten en voorafgaand aan de uiteindelijke consumptie. Verpakkingen leveren een breed scala aan functies terwijl ze helpen voedselverspilling te verminderen.  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
EFTA-Benelux initeert en stimuleert initiatieven op het gebied van maatschappelijk ondernemen binnen de flexografische industrie. Een goed uitgangspunt is daarbij de definitie die MVO Nederland hanteert.

MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw. Uitgangspunten zijn hierbij:

  • MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied.
  • MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
  • MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

(bron: www.mvonederland.nl)

MVO Vlaanderen is de Vlaamse zusterorganisatie van MVO Nederland. 

Een nieuwe definitie
De Europese Commissie stelt in zijn “vernieuwde EU-strategie 2011-2014 ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen” voor om MVO te herdefiniëren als "de verantwoordelijkheid van bedrijven voor het effect dat ze op de samenleving hebben". Die verantwoordelijkheid veronderstelt respect voor de wetgeving en de collectieve arbeidsovereenkomsten tussen sociale partners. Volwaardig MVO houdt in dat bedrijven aandacht voor mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwesties in hun bedrijfsactiviteiten en kernstrategie integreren in nauwe samenwerking met hun stakeholders. Doel is:

  • zoveel mogelijk gedeelde waarde te creëren voor hun eigenaren/aandeelhouders en voor hun andere stakeholders en de samenleving als geheel;
  • mogelijke negatieve effecten op te sporen, te voorkomen en te verminderen.

(bron: mededeling Europese Commissie)

Door het regelmatig agenderen van thema's rond duurzaamheid en MVO tijdens de bijeenkomsten van EFTA-Benelux, wil de vereniging haar leden stimuleren om actief met MVO aan de slag te gaan. MVO biedt de bedrijfstak nieuwe kansen. Door het uitwisselen van kennis en best-practices kunnen de leden elkaar verder op weg helpen. Uiteindelijk zullen alleen bedrijven die de slag weten te maken naar een duurzame bedrijfsvoering weten te overleven.